بایگانی دسته بندی :مقالات

خانه بایگانی بر اساس دسته بندی "مقالات" (صفحه 2)
تصويري پيدا نشد

صوت طبیعی

صوت طبیعی، صوتی است که : . ۱به اندازه کافی بلند باشد تاشنیده شود، بدین معنی که صوت طب...