معرفی تیم درمانی کلینیک رسا

خانه Team دکتر بیژن شفیعی

دکتر بیژن شفیعی

آسیب شناس گفتار و زبان


واجد شرایط

22 سال سابقه کاری

اطلاعات تماس

دوشنبه 16-20

دکتر بیژن شفیعی

سوابق تحصیلی:

–  کارشناس گفتار درمانی

–  کارشناس ارشد گفتار درمانی

–  دکترای کودکان استثنایی

 

سوابق شغلی:

–  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

–  معاون پژوهشی دانشکده علوم توانبخشی

–  معاون دانشجویی- فرهنگی دانشکده علوم توانبخشی

–  مدیر گروه گفتار درمانی

–  سرپرست مرکز تحقیقات اختلالات ارتباطی دانشکده علوم توانبخشی

–  مدیر کلینیک گفتار درمانی اهورا

 

سوابق آموزشی:

–  مدرس گروه گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

–  مدرس کارگاه های آموزشی ارتقاء اساتید دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

–  تدریس واحد های ناروانی در گفتار، فارماکولوژی و روش پژوهش

 

دستاوردها:

–  چاپ ۱۶ کتاب تخصصی در رشته گفتار درمانی

–  چاپ ۴۲ مقاله علمی داخلی و خارجی

–  ارائه بیش از ۱۵ مقاله در همایش های داخلی و خارجی