شیوع اختلال بلع در انواع بیماری های کودکان و لزوم بررسی آن

بررسي ميزان شيوع اختلالات اهمیت ویژه ای دارد زیرا بر تعيين شدت و گستردگي اختلال در جامعه، در تعيين نقش علل و عوامل موثر بروز اختلال،كمك كننده است و متخصصين نیز از اين اطلاعات در مراحل مختلف تشخيص، ارزيابي، درمان و مشاوره استفاده می کنند و نیز منجر به فزايش ارائه سرويس هاي خدمات مداخله اي توسط مسئولین می شود. در كنار تحقيقات شيوع مي توان ابعاد ناشناخته اختلال را شناسايي و تدابير لازم را براي انجام اقدامات پيشگيرانه و طرح ريزي برنامه هاي آموزشي و درماني مناسب اتخاذ كرد. تعيين كلي شيوع معتبر اختلالات تغذيه و بلع در نوزادان و كودكان نوپا بسيار دشوار است زيرا محققان معمولا از تعاريف مختلفي استفاده مي كنند يا تنها به بررسي اختلال بلع در طبقه هاي خاصي، مثلا در سندرم ها مي پردازند. در ادامه به شیوع این اختلال در انواع بیماری های کودکان می پردازیم.

نرخ شيوع اختلالات بلع و تغذيه در جمعيت نوپايان به طور كلي حدود %25 گزارش شده است.

شيوع اختلال بلع در کودکان فلج مغزی، %27 مي باشد.( واترمن، كولتاي، دانوي و كاكاسي،2007)

%26 تا %90 كودكاني كه ناتواني هاي جسماني دارند و %8 تا %49 از كودكاني كه نارس هستند يا وزن كم حين تولد دارند مشكلات بلع و تغذيه را نشان مي دهند. (فيلد و همكاران، 2003)

نرخ اين شيوع در كودكان اتيستيك %62 و بيشتر به شكل اجتناب از خوردن بافت هاي غذايي خاص بود. بسيار شايع است كه نوزادان مبتلا به سندرم داون و فلج مغزي در حركات دهاني دچار تاخير باشند كه در نتيجه در بلع دچار مشكل مي شوند. شيوع اختلالات تغذيه در اين كودكان حدود %80 گزارش شد.( فيلد و همكاران، 2003)

در كودكان مبتلا بـه اختلال نافذ رشد كه نقايص شناختي متوسط تا شديد دارند، فراواني اختلال بلع و تغذيه %27 تخمين زده شد. (شوارتز، 2003)

شيوع اختلالات بلع در گروه نوزادان مبتلا به اختلالات مادرزادي %90-33  می باشد. (استاينو، 2003)

شيوع اختلالات بلع و تغذيه را در كودكان بـه طور كلي %25 و اين آمار را در كودكان دچار تاخير رشدي %80 می باشد. (منيكام، راماسامي، پـرمن و جي، 2000 )

%6 تا %45 نوزادان با رشد بهنجار مشكلات تغذيه اي را تجربه مي كنند. (كروين، 1999)

بيش از %80 كودكاني كه ناتواني هاي رشدي دارند، مشكلات تغذيه اي را نشان مي دهند كه معمولا به مراقبتها و مداخلات درماني خاص نياز دارند. (كروين، 1999)

6 تـا 40 درصد از نوزاداني كه هيچگونه اختلالي قبل و حين تولد نداشته اند مبتلا به اختلال بلع مي باشند. (آرچز، روزنبام و استرينر)

اين ميزان در نوزاداني كه مادر در زمان بارداري مشكلاتي داشته است 19 تا 80 درصد مي باشد. (پرسك، كليفتون، مكلين و استين)

 

رفرنس:

  1. موسوی سید زهره، شاهبداغی محمدرحیم، کدیور ملیحه، خسروی نسرین، میرزازاده مهدیه. بررسی فراوانی اختلالات تغذیه دهانی در نوزادان بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان‏های تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. توانبخشی نوین. ۱۳۹۴; ۹ (۴) :۱-۷.