اهمیت رویکرد تیمی در درمان اختلالات یادگیری

مشکلات یادگیری فرد، پیوستگی و ارتباط تنگاتنگی با مسایل فرهنگی خانوداگی اقتصادی تغذیه بهداشت و مسائل مربوط به محیط آموزشی و.. دارد. بنابراین بهتر است درمان مشکلات یادگیری در مراکزی که از تخصص های مختلف بهره میگیرند ، صورت پذیرد.

 

در این گروه باید روانپزشک ، متخصص مغز و اعصاب ،گفتاردرمانگر،کاردرمانگر،شنوایی سنج ، بینایی سنج ،معلم متخصص،مشاور خانواده ،روانشناس بالینی،مددکار اجتماعی ،روانشناس تربیتی و متخصص درمان اختلالات یادگیری حضور داشته باشند و به هنگام ضرورت ،اطلاعات مختلف مربوط به تخصص های فوق در اختیار همه قرار گرفته وبرنامه درمانی با تایید همه اعضای گروه طراحی گردد.

▪️ گفتاردرمانگر : ارزیابی و درمان مشکلات مربوط به یادگیری خواندن ،نوشتن ،هجی کردن.

▪️کاردرمانگر : ارزیابی و درمان مشکلات تعادل مراجع و حرکات ظریف 

▪️ شنوایی سنج و بینایی سنج : اگر مشکل مربوط به انحراف دید و سایر موارد مربوط به چشم است یا اگر مشکل خاصی مشهود نیست اما در وضعیت بینایی و شنوایی دانش اموز تردید داریم ، او را به اپتومتریست و ادیولوژیست ارجاع میدهیم .

▪️ متخصص مغز و اعصاب : چنانچه مراجع سابقه صرع ،بیهوشی، ریسه رفتن ،سیانوره شدن ، گریه نکردن پس از تولد، استفاده از فورسپس هنگام تولد ،ضربه های قبل از تولد،مسمومیت مادر در هنگام بارداری،مصرف داروهای روانگردان توسط مادر در هنگام بارداری،قرار گرفتن در معرض اشعه ایکس غیر مجاز هنگام بارداری و یا مشکل ژنتیکی داشته باشد وی را به متخصص مغز و اعصاب ارجاع میدهیم و پس از کسب نظر از متخصص، درمان را طراحی میکنیم .

 ▪️ روانشناس :  کار بر روی ادراکات دانش اموز و مسائل شناختی از قبیل: حافظه ، توجه و تمرکز

 ▪️ روانپزشک : اگر مراجع از اضطراب ،افسردگی،بی قراری،کم توجهی یا بی توجهی، وسواس و امثال آن رنج میبرد ،وی را به روانپزشک ارجاع میدهیم .

 ▪️ مشاور خانواده : چنانچه مراجع دارای خانواده ای متشنج ، از هم گسیخته، بسیار حمایت گر ، یا سخت گیر و…است ،او را به مشاور خانواده ارجاع میدهیم.

 

درمان مشکلات یادگیری ارتباط تنگاتنگی با موارد فوق دارد ، در پاره ای از موارد که به متخصص مغز و اعصاب و روانپزشک مربوط است ،ممکن است درمان ما با دارو درمانیوی در تعارض باشد، بنابراین بهتر است با متخصص صحبت کنیم و مطمئن شویم که فرایند درمان ما با دارودرمانی فرد تعارض نداشته باشد آنگاه به موازات درمان دارویی متخصصان ،ما درمان خود را آغاز میکنیم .