اعضای تیم اختلالات صوت

اعضای تیم اختلالات صوت عبارتند از:

 

متخصص گوش و حلق و بینی (ENT)

ارائه درمان های پزشکی و تشخیص علت اختلال صوت و در صورت نیاز جراحی و دارودرمانی.

آسیب شناس گفتار، زبان و بلع(SLP)

عکس برداری از تارهای صوتی(Stroboscopy)، صوت درمانی، تشخیص تاثیراتی که روی صدا و تارهای صوتی گذاشته شده است و ارائه مشاورات بهداشت صوت.

متخصص آواز و صدا

متخصص مغز و اعصاب(neurologist)

روانپزشک(psychiatrist)

روانشناس(psychologist)

دستیار پزشک (physician assistant)