اختلال صوت (دیسفونی) ناشی از تنش عضلانی

حدود ۴۰ درصد از مراجع کنندگان به کلینیک های صوت  مبتلا به اختلال صدای ناشی از تنش عضلات هستند که این رقم میزان بزرگی است. اختلال صوت (دیسفونی) ناشی از تنش عضلانی یک اختلال صوتی عملکردی است که  ناشی از تنش بیش از اندازه در عضلات داخلی و خارجی حنجره و ساختار های اطراف حنجره  می باشد. در اصل در این بیماران به دلیل تنش عضلانی  و انقباضات بیش از اندازه عضلات، جایگاه حنجره در گردن تغییر کرده و بالاتر از حد معمول قرار میگیرد و تغییر در جایگاه، ساختار ها و غضروف های حنجره اتفاق می افتد و این موضوع خود سبب بروز اختلالات صدا در این گروه است. یکی از شکایت های اصلی این بیماران احساس درد و سفتی در ناحیه حنجره و گردن و احساس فشار در ناحیه حنجره است.

اختلال صوت (دیسفونی) ناشی از تنش عضلانی  بیشتر در زنان در سنین میان سالی قابل مشاهده است.

علل بروز اختلال:

در طبقه بندی های موجود انواع مختلفی از این اختلال وجود دارد.

نوع اولیه: بدون حضور ضایعه در چین های صوتی ایجاد شده و توازن در عملکرد عضلات حنجره وجود ندارد.

نوع ثانویه: متعاقب وجود ضایعه (ندول، پولیپ و…) در لبه چین های صوتی ایجاد میشود.

سایر علل مطرح برای این اختلال عبارتند از: استرس،مشکلات روحی و سایکولوژیک ، دلایل فیزیولوژیک ،عادت های صوتی غلط موقع استفاده از صدا ،متعاقب عفونت در سیستم تنفسی فوقانی، ریفلاکس حلقی حنجره ای

علایم :

از نشــانه هــای ایــن اخــتلال مــیتــوان بــه گرفتگـی صـدا، خسـتگی صـوتی، تـنش و تقـلا، درد هنگـام آواسازی یا بعد از آن، لرزش صدا و کاهش دامنـه آواسـازی، تغییر در یلندی و فرکانس صدا، نفس آلودگی صدا و احساس فشار در ناحیه حنجره و موقع صحبت کردن اشاره کرد.

درمان:

بسته به نوع اولیه یا ثانویه بودن اختلال درمان در این گروه متفاوت است. اما مطرح ترین و موثر ترین رویکرد های درمانی شامل منوال تراپی(ماساژ) و نیز صوت درمانی می باشد که هر دو مورد فوق می بایست حتما توسط آسیب شناس گفتار و.زبان(گفتاردرمانگر) با تجربه در حوزه اختلالات صوت انجام گردد.

هدف از صوت درمانی  کاهش اثرات اختلالات صوتی از طریق کاهش ضربات صوتی وارده به تارهای صوتی است که این کار معمولاً از طریق تمرین های عملکردی صوتی یا رعایت بهداشت صوتی انجام می شود. از طرفی به دنبال  نقش مهم تنش و سفتی بیش از حد عضلات گردنی در اختلالات عملکردی صدا، رویکرد جدید درمان دستی مستقیم عضلات گردنی(منوال تراپی یا ماساژ) به منظور ایجاد توازن عضلانی در عضلات حنجره به  روشهای صدادرمانی اضافه شده است و این کار تنها باید توسط گفتاردرمانگر انجام شود.

گرد آورنده: سعیده مویدفر،دانشجوی دکتری گفتاردرمانی