اختلال بلع در مولتیپل اسکلروزیس (MS)

مولتيپل اسكلروزيس  (Multiple Sclerosis) يكي از بيماريهاي نورولوژيك شايع است كه مي تواند به اختلالات بلع منجر گردد . اين بيماري خود ایمنی را مي توان يکي از شايع ترين بيماريهاي مزمن و ناتوان كننده ي مربوط به سيستم اعصاب مركزي در انسان به شمار آورد كه اغلب در بین جوانان شایع است. علائم این بیماری متنوع هستند و به شدت آسیب عصبی و نوع اعصاب درگیر بستگی دارد.

اختلال بلع (ديسفاژيا) يكي از علائم بيماري مولتيپل اسكلروزيس است كه تأثيرات قابل توجهي بر فرد خواهد داشت . در بيش از يك سوم از بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس (MS)اختلالات بلع مشاهده مي شود. از آن جايي كه اختلالات بلع مي توانند پيامدهاي جدي به همراه داشته باشند، شناسايي بيماران مبتلا به اين اختلالات ، بسيار ضروري است . در چنين شرايطي مي توان قبل از اين كه بيماران، پيامدهاي اختلالات بلع همچون سوء تغذيه ، پنوموني ، آسپيراسيون و کاهش آب بدن را نشان دهند، درمان را آغاز كرده و از افزايش ناتواني و وابستگي بيماران جلوگيري نمود. ديسفاژيا، اختلالي است كه مي تواند بيماري MS را وخيم تر ساخته و حيات بيمار را تهديد نمايد . اين اختلال، باعث کاهش كيفيت زندگي بيماران و افزايش خطر آسپيراسيون و پنوموني ناشي از آن مي شود .

مطالعات نشان داده اند كه انوع مختلف اختلالات بلع، در بيماران مبتلا به MS رايج هستند و در بيش از 30 درصد از بيماران مشاهده مي گردند . بنابراين ارزيابي مناسب و به موقع عملكرد بلع در اين بيماران، بسيار ضروري است .

در صورت ابتلا به بیماری MS ، ارزیابی اختلال بلع توسط گفتاردرمان متخصص در حیطه بلع، بسیار ضروری می باشد. در کلینیک گفتاردرمانی رسا، به ارزیابی و درمان تخصصی اختلال بلع می پردازیم.

 

رفرنس:

  1. پورجواد مرضیه، درخشنده فاطمه، اعتمادی فر مسعود، سلیمانی بهرام. عوامل مرتبط با انواع اختلالات بلع در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1389؛ 28(104): 40-46.